سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۳:۴۱
 

استانداردهای مراقبت پزشکی در دیابت

بهتر بخوریم فعالتر باشیم

خوابی سالم داشته باشید و دخانیات را ترک کنید

وزن را مدیریت کنید و کلسترول را کنترل نمایید

قند و فشار خون را مدیریت کنید