سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۲۱:۴۱
 

مرکزی و لرستان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر رستم یزدانی بیوکیخرم آباد – چهار راه فرهنگ33324931گراوند9166617336خصوصیجراحی عمومی
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر فتح ا... شفیع زادهخرم آباد-خیابان علوی-نرسیده به شقایق- جنب بانک صنعت و معدن33408882گراوند9166617336خصوصیاطفال
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر غلامرضا کمالوندخرم آباد-خیابان امام – روبروی پاساژ صدف33336799گراوند9166617336خصوصیداخلی
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر کلثوم عبدالهیخرم آباد – چهارراه فرهنگ – طبقه پائین داروخانه شمس33321311گراوند9166617336خصوصیزنان و زایمان
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر مهین جلیلیبروجرد-خیابان شهدا-کوچه شهید حیدری42624193گراوند9166617336خصوصیزنان و زایمان
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر علیرضا خدادادیانبروجرد-میدان رازان- ساختمان پزشکان مهر – طبقه یک واحد 842624562گراوند9166617336خصوصیجراحی عمومی
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمدحسین فرزانبروجرد- خیابان شهدا- کوچه محسنی – مجتمع پزشکان سینا42628795گراوند9166617336خصوصیداخلی
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمدرضا امانت چیبروجرد- میدان قیام-ایتدای خیابان شهدا- طبقه فوقانی داروخانه حافظی (بوعلی سابق)42601765گراوند9166617336خصوصیاطفال
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر علی رئیسیبروجرد –خیابان حافظ جنوبی42624177گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانازنادکترحجت ا... گرجیازنا-خیابان انقلاب-روبروی داروخانه دکتر رضایی43220670گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانالیگودرزدکتر فرهاد روشنالیگودرز –خیابان امام جنب پاساژ سینا طبقه دوم داروخانه دکتر شفیعی43326333گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمد جواد کمالوندخرم آباد-خیابان علوی – نرسیده به میدان شقایق33409533گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر ساسان مرادیخرم آباد- خیابان ولیعصر(عج) – چهارراه سی متری پژوهنده- بالاتراز داروخانه دکتر چراغی33223746گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانپلدختردکتر سعید سبزیپلدختر-خیابان امام32221461گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستاندوروددکتر ولی قنبرزادهدورود-ابتدای خیابان کندوان43221092گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان ولیعصر (عج)اراک- میدان ولیعصر (عج)3222203-9حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امیرکبیراراک- میدان راه آهن33135075-8حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان طالقانیاراک-خیابان انتهای امام32776064-5حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان قدساراک-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان مولوی غربی32228061-4حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امیرالمومنیناراک-میدان بسیج-خیابان پردیس34173601-9حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان آیت الله خوانساریاراک- انتهای خیابان دانشگاه33675001-2حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امام خمینی(تامین اجتماعی)اراک- شهرک رضوی (گردو)32782021-2حسنی9187605865دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدی کلینیک ایران مهراراک-خیابان شهید شیرودی32213307باقری9187605865خصوصیبستری
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدی کلینیک دیاراک –خیابان شهیدشیرودی –ساختمان بوعلی سینا33127174باقری9187605865خصوصیبستری
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدرمانگاههای سپاه (ثارالله)اراک-خیابان قائم مقام فراهانی32265031-2باقری9187605865دولتیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴
۸۱ مورد، صفحه ۱ از ۴

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839